logo-w4gea

Stati Generali Dell'Innovazione

Stati Generali dell’Innovazione (SGI) yra ne pelno siekianti asociacija, įkurta 2011 m., siekiant palengvinti bendrą inovacijų politikos perspektyvą Italijoje. Jų tikslai: – atstovauti tuos kurie dalyvauja inovacijų kūrumo veikloje, nesvarbu kurioje srityje – nors skaitmeninė transformacija persmelkia iš esmės visus mūsų kasdienio gyvenimo sektorius, taip pat skatina individualių iniciatyvų sinerginį požiūrį.
Spauskite čia

Invasioni Digitali

Invasioni Digitali“ įsikūrė 2013 m., siekiant populiarinti ir gerinti šalies kultūros paveldą per skaitmeninę transformaciją ir inovacijas. Nuo pat pradžių kiekvienais metais organizuojame „skaitmenines invazijas“ Europoje, Amerikoje, Australijoje, Pietų Amerikoje, taikydami „iš apačios į viršų” metodą, siekiant kad žmonės galėtų parodyti savo šalių grožį „įsiverždami“ į jas ir nupasakoti savo patirtį žiniatinklyje ir socialiniame tinkle. Inciatyvoje dalyvavo 50 000 žmonių ir įsiveržė į beveik 2 000 vietų. „Invasioni Digitali“ („Skaitmeninės invazijos“) yra ne tik kasmet vykstantis renginys, bet ir skaitmeninės kultūros organizacijų mokymai, konsultacijos ir konsultavimas. Žmonių įsitraukimas matuojamas ne tik skaitmeniniu būdu: manome, kad efektyvi strategija slypi prisijungus ir neprisijungus. Tik tokiu būdu galima įgyti geriausios patirties tiek lankytojams, tiek tiems, kurie valdo, rūpinasi, remia, finansuoja projektą ar kultūros objektą.
Spauskite čia

Eduplius

EDUPLIUS yra nevyriausybinė organizacija, įkurta 2016 m. Poreikis steigti tokią organizaciją kilo dėl noro užmegzti stipresnius ryšius tarp jaunimo ir įmonių, suteikiant jaunuoliams reikiamų kompetencijų imtis lyderystės, planuoti ir vykdyti savo iniciatyvas. NVO dirba patyrę darbuotojai, daug metų dirbantys jaunimo srityje ir sukaupę reikiamus įgūdžius bei žinias neformalioms veikloms vykdyti. Pagrindinė veikla: vietinės ir tarptautinės iniciatyvos (seminarai/dirbtuvės, jaunimo mainai, mokymo kursai). Manome, kad neformalus mokymasis yra pats tiksliausias būdas ugdyti asmenybę, nes jis turi galimybę ne tik paliesti protą ir emocijas, bet ir suteikia mokymosi procesui džiaugsmo, todėl jis yra patogus ir saugus. Naudodami interaktyvius metodus, pagrįstus patyriminiu mokymusi, sukuriame galimybę žmogui jausti pasitikėjimą savimi siekiant savo tikslo. Esame profesionalų komanda, kuri pasiruošusi dalytis savo patirtimi ir įkvėpti kitus pokyčiams.
Spauskite čia

Corporación para el Desarrollo Regional (Regioninės plėtros korporacija - CDR)

The Corporación para el Desarrollo Regional (Regioninės plėtros korporacija – CDR) yra ne pelno siekianti pilietinės visuomenės organizacija, susikūrusi 2003 m., siekiant skatinti vietos iniciatyvas, kurios gerbia žmogaus teises ir skatina: bendruomenės aktyvumą, socialinį dalyvavimą ir Bendrijos politiką, taikų sambūvį, vietos plėtrą ir kultūros kūrimą.
Spauskite čia

EurIndijos ryšys

EurIndia connect yra įsipareigojusi gerinti pažeidžiamų moterų, mergaičių (ir berniukų) padėtį, įgalinant save, stiprinant savigarbą, realizuoti savo talentus ir taip užimti visavertę vietą visuomenėje. Ekonominė padėtis ir socialinė kultūrinė aplinka dažnai yra didelės kliūtys ugdyti moterų ir mergaičių talentus. Mūsų požiūrio esmė yra visuotinė teisė į išsilavinimą ir tvarų gyvenimą: raktas į užburtą skurdo, vystymosi, nepakankamo atlyginimo arba nedarbo ratą. Mūsų misija – plėtoti įgalinimo programas, užtikrinti kvalifikuotą išsilavinimą ir darbo derinimą. Norime nukreipti ir mokyti moteris, leidžaint joms labiau pasitikėti savimi ir tapti profesionalėmis, turinčiomis praktinės patirties profesijai, kuri turi geras perspektyvas darbo rinkoje. Bendradarbiaujame su Indijos moterų grupėmis, NVO, mokyklomis, universitetais ir įmonėmis. Mes telkiame bendruomenes, siekiant jos kad geriau išnaudotų Anganwadis (viešuosius sveikatos, mitybos ir ankstyvojo mokymosi iniciatyvų centrus) kaimo vietovėse. Kasmet vedame mokymus 1000 moterų ir merginų. Mūsų tikslas yra suteikti talentingoms moterims vietą mūsų organizacijoje, taip kaip ir 3 mūsų darbuotojams.
Spauskite čia

InfocentrasIrakas

Civilinis Irako centras, turintis nepriklausomą juridinio asmens statusą, siekia įgyvendinti savo tikslus, kaip nurodyta jo įstatuose. Centro būstinė Bagdade 1. Palengvina visuomenės narių prieigą prie informacijos. 2. Didina visuomenės narių konstitucinį ir teisinį sąmoningumą, ragina juos įgyvendinti savo saviraiškos teisę ir teisę gauti informaciją. 3. Visuomenėje įtvirtina skaidrumo principą. 4. Prisideda kuriant bendruomenės kultūrą, kuri vysto apklausų ir lauko tyrimų koncepciją ir skatina pozityvų dalyvavimą. 5. Suaktyvina bendrosios apklausos vaidmenį, siekian palaikyti sprendimų priėmimą ir įgyvendinti bendrą plėtrą. 6. Atkreipia dėmesį į skirtingų lyčių jaunimą, ugdyo jų intelektinius gebėjimus ir bendruomeniškumo efektyvumą. 7. Siekia moterų ir vyrų lygybės bei visų formų smurto prieš moteris panaikinimo 8. Siekia daugiau piliečių ir valdžios bendravimo. 9. Prisidėda skleidžiant rinkimų kultūrą bendruomenėje ir stebi rinkimų procesą kaip esminį visuomenės kertinį akmenį. 10. Įtvirtina politinės ir socialinės demokratijos principus, diegia žmogaus teisių ir socialinio teisingumo principus. 11. Skleidžia aplinkoaugos kultūrą ir propaguoja irakiečių aplinkosaugos teises.
Spauskite čia